Akcie

Ďalšie služby, ktoré naša spoločnosť poskytuje.

  • V rámci komplexného zabezpečenia zákazníckeho servisu ponúkame prevzatie a odovzdanie servisovaného vozidla formou pick up – servis priamo u zákazníka na naše náklady.

 

  •  Po havárií vozidiel zabezpečíme kompletnú opravu, vrátane odtiahnutia vozidla, obhliadky ako aj likvidáciu poistnej udalosti.

 

  •  Neoddeliteľnou súčasťou našej činnosti je denný dovoz a predaj náhradných dielov, čo značne urýchľuje dobu opravy.